Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Business Economics 2

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To obtain complex knowledge about different types of business connected activities of any business subjects – investments, supplies, production of goods and services, selling, human resources management.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111