Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Management

Garant predmetu: Ďurian Jozef Ing., PhD.
Vyučujúci: Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Cieľ predmetu: To explain basic information about management of company and management tools. To understand history of management and roles of managers. To be able to realise basic management function: planning, decision-making, control and controlling, organising, leading and leadership, motivation.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111