Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Project Management

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim of the course is to teach students the basics of Project management, used methods and techniques. Students will be led to understand all the processes – planning, organizing, managing and completing of the project.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111