Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Manažérstvo kvality 1.

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky z problematiky riadenia kvality. V predmete je systematicky rozobraný problém manažérstva kvality s aplikáciou na výrobné procesy, systém kvality podľa STN EN ISO radu 9000:2000, problém certifikácie a akreditácie ako aj súhrnná problematika TQM.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111