Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Projektový manažment 1.

Garant predmetu: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Nafoussi (Kormancová) Gabriela, Ing., Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o procesne orientovaných manažérskych systémoch, plánovaní projektov, realizácii a kontrole projektových činností, organizačných aspektoch projektového manažmentu a tímovej práci. Praktické riešenie konkrétneho projektu s využitím vhodného softvérového nástroja.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111