Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Nástroje zabezpečovania kvality

Garant predmetu: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre používanie rôznych nástrojov a techník v systéme riadenia kvality. Ich znalosť a aplikácia by mala viesť k stabilizácii systému kvality s možnosťou implementácie filozofie TQM.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111