Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Firemné plánovanie v MaSP

Garant predmetu: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Gundová Petra, Ing., PhD.
Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom komplexné poznatky o procese firemného plánovania v podniku v rôznych časových horizontoch zostavovania plánov. Zvládnuť obsah, štruktúru, metódy a techniky tvorby globálneho plánu podniku ako aj funkčných plánov. Dokázať využívať rôzne metódy a techniky plánovania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111