Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Podnikové financie

Garant predmetu: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Janičková Jana, Ing. PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy týkajúce sa financovania podnik. potrieb. Objasniť možnosti financovania dlhodobých a krátkodobých potrieb podniku a poukázať na ich výhody a nevýhody, zvládnuť kapitálovú štruktúru podnikového hospodárenia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111