Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku >

Marketing (AJ)

Garant predmetu: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To adopt basic information about marking tools and marketing activities in firm. To learn how to make basic marketing activities: marketing analyse, market segmentation, targeting, positioning, and marketing planning.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111