Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva >

Verejné financie a verejná voľba

Garant predmetu:
Vyučujúci: Huňady Ján, doc., Ing., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111