Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim of the course is to explain the principles of the internet and its usage in the economic practice. The ways of websites creation and modification are shown and exercised. The ways of effective search in internet are introduced. After the successful completing of the course, the students will be able to create websites and publish content on internet.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111