Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Podnikanie v e-priestore

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Zoznámiť sa s e-podnikaním (e- business), ako z pohľadu zákazníka tak aj z pohľadu podnikateľa. Možnosti elektronického obchodovania (tovary aj služby), marketingu a podpory zákazníka. Príklady úspešných projektov, analýza stavu vo svete a v SR.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111