Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov spracovať vybrané ekonomické procesy v systéme SAP (riešenie prípadových štúdií).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111