Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Aplikovaná štatistika v systéme R

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Stachová Mária, Mgr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s programovým systémom R, základmi syntaxe jazyka R a základnými predprogramovanými príkazmi. Dôraz je kladený na aplikáciu osvojených poznatkov pri riešení praktických úloh štatistiky v oblasti financií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111