Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Informatika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných technológií a poznať možnosti ich praktického využitia v ekonomickej praxi (hardvér a softvér, počítačové siete a bezpečnosť informácií). Bude schopný efektívne používať kľúčové aplikácie osobnej informatiky - textový procesor, tabuľkový kalkulátor a databázový systém.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111