Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Poistná matematika a štatistika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie zručností v oblasti modelovania produktov životného poistenia, výpočtu výšky poistného v produktoch životného poistenia, ako sú poistenie pre prípad úmrtia, poistenie pre prípad dožitia a rôzne druhy dôchodkového poistenia. Cieľom predmetu je aj získanie zručností v oblasti modelovania výšky technických rezerv v životnom poistení. Absolvovanie tohto predmetu umožňuje spoluprácu s Generali poisťovňou, a.s., s ktorou Ekonomická fakulta UMB spolupracuje. V rámci tejto spolupráce Generali poisťovňa vypisuje témy bakalárskych a diplomových prác, ktoré skúmajú najaktuálnejšie problémy v oblasti poisťovníctva nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj celej Európskej únii.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111