Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Informačné systémy v cestovnom ruchu 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť kritériá a postupy výberu vhodných informačných systémov (IS) pre potreby podnikov a stredísk cestovného ruchu. Predmet sa zameriava na všetky aktuálne trendy v používaní IS/informačných služieb globálneho aj lokálneho charakteru a je v ňom odovzdané vyvážené množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111