Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Informačné systémy vo financiách

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť dôvody procesného prístupu k tvorbe a používaniu informačných systémov (IS) v podnikoch a organizáciách finančného sektoru. Osobitná pozornosť je venovaná analytickým IS ako kľúčovým nástrojom pre podporu rozhodovania o riadení finančných operácií podnikov a organizácií.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111