Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Kvantitatívne metódy vo financiách

Garant predmetu: Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.
Zimka Rudolf, prof. RNDr., CSc.
 
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111