Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Riziko a neistota vo financiách

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vybaviť študentov základnými teoretickými poznatkami o meraní a riadení finančných rizík. Dôraz je kladený nielen na riadenie finančného rizika pri tvorbe portfóliaa tiež na regulačné poňatie rizika pri ovplyvňovaní kapitálu finančných inštitúcií. Študenti získajú návody na aplikáciu poznatkov v praxi aktívnym riešením modelových príkladov na reálnych dátach.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111