Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Životné poistenie

Garant predmetu:
Vyučujúci: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Tento predmet ponúka prehľad o produktoch životných poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností a doplnkových dôchodcovských spoločností. Sústreďuje sa na získanie základných vedomostí v modelovaní jednotlivých produktov, ako sú poistenie pre prípad úmrtia alebo dožitia, rôzne druhy pripoistení, ako sú poistenie pre prípad úrazu, invalidity, poistenie kritických chorôb a vedomostí o kalkulovaní nákladov, ktoré sú spojené s uzatvorením poistnej zmluvy v rámci životného poistenia. Predmet je veľmi dôležitý pre budúcnosť mladých ľudí, ktorí si v budúcnosti budú riešiť svoju životnú poistku, ktorá v súčasnosti predstavuje jednu zo základných požiadaviek na osobné finančné zabezpečenie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111