Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Úvod do ekonomického systému SAP

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Úvod do ekonomického systému SAP - kategorizácia podnikov a vizualizácia ich organizačných štruktúr podľa požiadaviek ekonomického IS (ekIS), ekonomické procesy, ich kategorizácia a vizualizácia. Vysvetliť základné, doplnkové a špecifické funkcionality ekIS, pokrytie procesných oblastí funkcionalitami ekIS. Základné ovládanie a administrácia používateľa, práca s kmeňovými záznamami.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111