Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: The objective is to acquire mathematical skills in the applications of mathematics in economics, with a focus on demand and supply function, function of total costs and total revenues. An important part are the applications of diferential calculus of one real variable function in defining economic concepts, such as price elasticity, marginal costs and marginal revenues and differential calculus of two variables function, focusing on optimization tasks such as maximizing revenue, profit maximization, minimization of average costs and the method of least squares.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111