Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Risk and Uncertainty in Finance (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
 
Cieľ predmetu: The aim of the course is to supply students with theoretical basics of portfolio selection, measuring and managing financial risks. A particular amount of emphasis is placed not only upon financial risk management when selecting portfolio but also upon the regulatory concept of risk when determining capital of financial institutions. Through a number of real data case studies, students are expected to acquire an insight into application of theoretical aspects also in practice.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111