Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Financial Models (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
Vyučujúci: Boďa Martin, doc. Mgr. Ing. , PhD.
 
Cieľ predmetu: The course aims to equip students with advanced analytical skills necessary in the area of corporate financial management. The course selectively touches several areas of corporate finance and concentrates first and foremost on four main building blocks associated with advanced analysis of individual and consolidated financial statements prepared in compliance with IAS/IFRS or US GAAP: (1.) use of financial statements in valuation, (2.) use of financial statements in making investment decisions, (3.) transformation of information in financial statements for managerial decision-making, (4.) analysis of profitability.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111