Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Introduction to mathematics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Complementing and repeating the knowledge of secondary school mathematics that is needed to master the courses Mathematics and Statistics. The course is intended primarily for graduates of secondary and grammar schools who have a weaker mathematical background. After successful completion of the course, the student will be able to use basic knowledge of secondary school mathematics in the study of mathematics at universities, use basic mathematical apparatus and calculate appropriate types of tasks.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111