Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Business Graphics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The main aim of the course is to familiarize with information technologies that are used in business. You will gain both knowledge and practical skills in business application usage.

Upon successful completion of the course, students will be able to understand:
- principles and formats of computer graphics,
- differences between bitmap and vectorgraphics.

Most of the course will be practically oriented, so students will gain practical skills in:
- work with standard graphic software,
- create and modify bitmap and vector graphics,
- export graphics into generally used formats,
- optimize graphics for web/print.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111