Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Teória hier

Garant predmetu: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Vyučujúci: Grausová Mária, RNDr., PhD.
Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými poznatkami a metódami teórie hier, pomocou ktorých je možné nájsť pre podniky v konkurenčnom prostredí optimálne stratégie ich činnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111