Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Database Systems (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: The main aim of this course is to understand structured data processing in database systems.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111