Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Corporate Internet Applications (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To provide overview and practical experience in the use of dynamic webpages, used for internet and intranet applications, serving for communication within the company and with external subjects. The focus is on dynamic websites with server side scripting (ASP) and accessing data using SQL.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111