Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Informačné systémy

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť miesto, úlohy a možnosti rôznych podnikových informačných systémov v procesoch, podporujúcich základné poslanie podniku, t.j. podnikanie a jeho manažovanie. V predmete je odovzdané vyvážené množstvo teoretických vedomostí a praktických zručností.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111