Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Počítačová grafika pre ekonómov

Garant predmetu: Laco Peter, Ing., PhD.
Vyučujúci: Laco Peter, Ing., PhD.
Pomffyová Mária, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom kurzu je pochopiť podstatu rastrovej a vektorovej počítačovej grafiky, poznať rozdiely, výhody a nevýhody v praxi používaných grafických formátov. Väčšina kurzu je venovaná práci s vektorovým grafickým editorom Inkscape, tvorbe a úprave grafiky, exportovaniu grafiky do jednotlivých grafických formátov, optimalizácii grafiky pre použitie na internete, na sociálnych sieťach alebo v tlačených publikáciách. Súčasťou kurzu je aj ukážka ďalších v súčasnosti používaných grafických programov (CorelDRAW, Adobe Photoshop, Photopea, Canva, IrfanView a ďalšie) a databáz voľne dostupných a platených obrázkov (pixabay.com, freepik.com, unsplash.com a iné).  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111