Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Štatistika

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Mendelová Viera, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
 
Cieľ predmetu: Naučiť študentov používať štatistické metódy tak, aby vedeli analyzovať v praxi, na úrovni svojho funkčného zaradenia vyskytujúce sa javy a aby na základe adekvátne spracovaných informácií vedeli robiť účinné rozhodnutia.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111