Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty > Events >

Databázy Web of Knowledge

Prednáška o databázach Web of Knowledge určená pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom a doktorandom UMB
 
Dátum: 26. 4. 2012
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Univerzitná knižnica
Miesto: Vzdelávacie centrum Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, 1. poschodie, Banská Bystrica
Odborný gestor: Enikő Tóth Szász (spoločnosť Thomson Reuters)
Hlavný cieľ: Prednáška o databázach Web of Knowledge určená pedagogickým, vedecko-výskumným pracovníkom a doktorandom UMB
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Prednáška o databázach Web of Knowledge
Ďalšie informáciePodujatie pripravené Univerzitnou knižnicou UMB v spolupráci so spoločnosťou Thomson Reuters
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1040&language=1
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušková
Titul: Mgr
Organizácia: Univerzitná knižnica UMB
E-mail: michaela.mikuskova@umb.sk
Telefón: 048-446 53 11
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111