Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty > Events >

Konferencia "Manažérstvo sťažností ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom"

Dátum: 10. 6. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB v B. Bystrici
Odborný gestor: KCRaSS EF UMB - prof. Gúčik
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je poukázať na význam manažérstva sťažností v organizáciách služieb ako súčasť spokojnosti a nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111