Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty > Events >

Workshop - Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít

Dátum: 7. 10. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum projektovej spolupráce, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Odborný gestor: Centrum rozvoja doktorandov
Hlavný cieľ:
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111