Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty > Events >

Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"

Dátum: 9. 3. 2009
Čas začiatku: 9:25
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 217, EF UMB
Odborný gestor: Ing. Katarína Holúbeková, PhD. , KCRaSS
Hlavný cieľ: prednáška sa uskutočnila vrámci výučby predmetu Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu v súvislosti s témou Identita podniku cestovného ruchu/cieľového miesta
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111