Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty > Events >

Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."

Dátum: 2. 4. 2009 - 3. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Inštitút manažérskych systémov, Poprad
Odborný gestor: prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD.
Hlavný cieľ: "Inovácie - faktor kokurencieschopnosti malých a stredných podnikov v globálnom ekonomickom prostredí"
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111