Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Ekonomická terminológia - v AJ / Business Terminology
Ekonomická terminológia - v NJ / Wirtschaftsterminologie
I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
II. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Intercultural Relations in Business
Obchodná komunikácia - v AJ / Business Communication
Obchodná komunikácia - v NJ / Kommunikation in der Wirtschaft
Obchodné rokovania - v AJ / Business Negotiations
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Inžinierske štúdium

Communication Across Cultures
Contemporary Society and Business
Medzikatedrový predmet: Manažment projektov EÚ
Medzikatedrový predmet: Terminologický manažment
Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Doktorandské štúdium

Academic Writing / Akademické písanie - v AJ

Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre inžinierske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:27)
Ponuka VP KOJK na AR 2016_2017 - pre bakalárske štúdium.pdf (10. 5. 2017 11:50:15)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 10. 5. 2017 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111