Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Slovak Language for Foreigners / Slovenčina pre cudzincov

Garant predmetu: Strnádová Petra, Mgr., PhD. - anglický jazyk, slovenčina pre cudzincov
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu:    

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2022 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111