Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Obchodná komunikácia - v NJ / Kommunikation in der Wirtschaft

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Praktickými komunikačnými cvičeniami zvládnuť komunikáciu so zákazníkmi, partnermi a kolegami vo firme v písomnej a ústnej forme.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2022 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111