Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Obchodné rokovania - v AJ / Business Negotiations

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjať rokovacie, jazykové a interkultúrne zručnosti potrebné pre komunikáciu so zahraničnými partnermi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2022 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111