Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Communication Across Cultures

Garant predmetu:
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Students will acquire cross-cultural communication competence in different business situations. This course focuses on building awareness of the values of students’ own cultures and differences among them, as well as development of critical attitude to stereotypes and biases.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 26. 1. 2022 | Aktualizoval: Strnádová Petra
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111