Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Marketingová komunikácia územia

Garant predmetu: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie o metódach a nástrojoch tvorby marketingovej komunikačnej stratégie územia v rovine teoretickej a praktickej pri riešení prípadových štúdií a tvorbe projektu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111