Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Seminár k inžinierskej štátnej skúške

Garant predmetu:  
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie z disciplín, ktoré budú tvoriť obsah záverečnej štátnej skúšky o najnovšie poznatky vedy a aktuálne otázky týkajúce sa obsahu záverečnej štátnej skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111