Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Diplomový seminár

Garant predmetu:  
Vyučujúci: Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zimková Emília, prof. Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojenie si metodológie riešenia problematiky diplomovej práce a získanie poznatkov o obsahovej a formálnej stránke diplomovej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111