Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy

Garant predmetu: Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Krnáč Jozef, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými teoretickými poznatkami týkajúcimi sa úloh a funkcií demokratického štátu a jeho výkonnej moci. Rozšíriť poznatky o podstate, organizačnej štruktúre, pôsobnosti a riadení verejnej správy v demokratickej spoločnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111