Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Bakalárska práca s obhajobou (TM)

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Využitie poznatkov z bakalárskeho seminára pri spracovaní konečnej verzie bakalárskej práce vypracovanej podľa platnej smernice v požadovanom rozsahu a odovzdanej v stanovenom termíne. Preukázanie vedomostí, zručností a schopností získaných počas štúdia pri návrhu riešenia formulovaných problémov. Obhajoba bakalárskej práce pred komisiou pre štátne záverečné skúšky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111