Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Bakalárska práca s obhajobou (VEM)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení témy bakalárskej práce, 2. je schopný formulovať cieľ skúmania, identifikovať problém a možnosti jeho riešenia, 3. aplikuje v postupe riešenia logickú štruktúru a najnovšie poznatky zo štúdia v procese riešenia konkrétneho problému z praxe, analyzuje primárne alebo sekundárne údaje, 4. posúdi stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, formuluje vlastné stanovisko k skúmanej téme, polemizuje s autormi, 5. zhodnotí výsledky výskumu a analýzy zozbieraných dát aplikovaných v téme práce, 6. vytvorí prezentačný materiál pre účely obhajoby bakalárskej práce a obháji vlastné názory  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111