Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Seminár k bakalárskej práci (TM)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Všeobecný obsahový a organizačný rámec spracovania bakalárskej práce. Práca s databázami, vyhľadávanie článkov a publikácií. Rešerš. Predmet, objekt, cieľ bakalárskej práce. Osnova bakalárskej práce. Etapy spracovania bakalárskej práce. Logická nadväznosť jednotlivých častí. Metodický postup riešenia - výber metód a výskumných techník. Tvorba návrhovej časti, ako písať abstrakt, predhovor, úvod, záver, resumé. Formálna úprava bakalárskej práce. Práca s literatúrou – citácie a tvorba zoznamu použitej literatúry. Príprava prezentácie a obhajoby bakalárskej práce.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111